Vodenje projektov

 • strokovno vodenje projekta
 • pridobivanje projektnih pogojev
 • pridobivanje soglasij
 • vodenje upravnih postopkov

Projektna dokumentacija

 • Idejni projekt - IDP
 • Idejna zasnova - IDZ
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD
 • Projekt za izvedbo - PZI
 • Projekt za razpis - PZR

 

 • Projekt izvedenih del - PID
 • Projekt etažne lastnine - PEL
 • Elaborat gradbene fizike z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe

Vizualizacije

Svetovanje

 • arhitekturno svetovanje
 • nizkoenergijske ter pasivne hiše

Interier

 • funkcionalna razporeditev opreme
 • oblikovni načrti opreme ter notranjih prostorov
 • barvne študije

Grafično oblikovanje

 • celovita oblikovalska storitev (od idejnih konceptov in oblikovne zasnove do izvedbe)
 • oblikovanje celostnih vizualnih podob, njenih elementov in aplikacij
 • izvedbeno oblikovanje elementov celostne vizualne podobe